Takaisin ylös
Ladataan karusellikuvia...

Kalojen iän- ja kasvunmääritykset

Kalojen iän- ja kasvunmääritys on tärkeä osa kalakantojen tarkkailua. Määrityksestä saatavalle tiedolle on paljon tarvetta mm. istutusten kannattavuutta, kalojen sukukypsyysikää, kalakantojen kokonaistuottoa ja erilaisia kalastusta koskevia suosituksia tarkasteltaessa. Säännöllisellä kasvun seurannalla voidaan välttää liian tiheiden kantojen kehittyminen, jolloin myös kasvu ja kalakannan tuotto heikkenee. Lisäksi kalojen kasvun tarkastelu auttaa erityisesti järven tilassa tapahtuneiden muutosten kalakantoihin aiheuttamia vaikutuksia arvioitaessa.

Tyypillisesti kasvunseurantaa on tehty erityisesti seuraavilla lajeilla: kuha, siika, lohi, taimen, muikku ja ahven. Kaikkien näiden lajien - ja monien muidenkin - kasvunmääritykset onnistuvat meiltä. Kasvunmääritysten ja niistä tehtävien tulkintojen luotettavuuden varmistamiseksi on tärkeää, että määrityksien tekijä on asiaan perehtynyt. Lisäksi on oleellista, että näytteenotto (suomut, luut) tehdään huolellisesti ja yhtenevin menetelmin. Neuvomme ja opastamme iän- ja kasvunmääritysselvitysten kaikissa vaiheissa, jotta saadut tulokset ovat mahdollisimman laadukkaita.

Teemme iän- ja kasvunmäärityksiä toimeksiannosta.

Kalojen iän- ja kasvunmäärityksistä vastaa Marko Puranen, p.040 709 2485, marko.puranen(at)proagria.fi