Kalastuksenvalvonta

Toimivalla valvonnalla on merkittävä rooli kalavesien hoidossa. Sillä varmistetaan, että kalastuksessa noudatetaan voimassa olevia säännöksiä ja määräyksiä.

Hämeen Kalatalouskeskus valvoo kalastusta tilauksesta  ja kouluttaa uusia kalastuksenvalvojia. Lisäksi laadimme valvontasuunnitelmia kalastusalueille ja osakaskunnille sekä tarpeen tullen myös erityiskohteille. Hoidamme valvontatyön asiantuntemuksella ja valvontaan soveltuvalla kalustolla. Uuden kalastuslain myötä myös kalastuksenvalvojien rooli neuvojina korostuu. Pyrimme aina ensisijaisesti edistämään muuttuneiden käytäntöjen sisäistämistä.

Valvonnasta vastaavat:
Kanta-Häme: Petri Mäkinen, p. 040 5453063, petri.makinen(at)proagria.fi
Päijät-Häme: Marko Puranen, p. 040 7092485, marko.puranen(at)proagria.fi