Kalatalousalueet, osakaskunnat ja kalastusyhdistykset

Jäseninämme on yhteensä yli 200 kalatalousyhteisöä, jotka ovat lähinnä kalatalousalueita, osakaskuntia ja kalastusyhdistyksiä. Osallistumme jäsenyhteisöjemme vuosikokouksiin ja tarjoamme niille kattavaa neuvontapalvelua erilaisissa kalatalouteen liittyvissä asioissa.


Kalatalousalueet

Kalatalousalueiden toiminnasta löydät kattavasti tietoa täältä: Kalatalousalueet KKL

Toimimme toiminnanjohtajana seuraavilla kalatalousalueilla (alueiden nimissä suora linkki kotisivuille):

Etelä- ja Keski-Päijänteen kalatalousalue

Heinolan kalatalousalue

Hauhon reitin kalatalousalue

Hämeenlinnan kalatalousalue

Lopen kalatalousalue

Tammelan-Tarpianjoen kalatalousalue

Vanajanselän kalatalousalue

Alueiden sivuilta löydät tietoa niiden myymistä luvista ja rajoituksista sekä alueille tietonsa toimittaneiden osakaskuntien omat alasivut.

Muita toimialueemme kalatalousalueita:

Pohjois-Päijänteen kalatalousalue

Hartolan kalatalousalue

Suonteen kalatalousalue

Salpausselän kalatalousalue


Kalatalousalueen tehtävät (kalastuslaki 24 §)

Kalatalousalueen tehtävät ovat:

1) kalavarojen kestävän käytön ja hoidon suunnittelu;

2) käyttö- ja hoitosuunnitelmaehdotuksen laadinta, hyväksytyn suunnitelman toimeenpano ja sen vaikutusten seuranta;

3) kalavarojen käyttöön ja hoitoon liittyvä tiedotus;

4) kalastuksenvalvonnan järjestäminen;

5) kalastuksen sekä kalakantojen hoitotoimenpiteiden seurantatietojen kerääminen;

6) kalastuksen yhtenäislupa-alueiden muodostamisen edistäminen vapaa-ajan ja kaupallisen kalastuksen tarpeisiin;

7) vesialueen omistajien kalatalousalueelle siirtämät tehtävät;

8) viehekalastuksesta kertyneiden korvausvarojen jako vesialueen omistajille;

9) muut elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tulosohjaukseen sekä tähän lakiin perustuvat tehtävät.


Osakaskunnat

Yhteisen vesialueen osakkaat muodostavat osakaskunnan, joka päättää kalavesien käyttämisestä ja hoitamisesta. Se järjestää myös kalastuksen mm. myymällä kalastuslupia. Suurin osa vesialueistamme on yhteisomistuksissa. Yhteisaluelaissa säädetään, miten hallinto on järjestettävä.

Osakaskuntaan kuuluu jokainen, jolla on kauppakirjan sekä kiinteistörekisterin mukaan oikeus yhteisiin vesialueisiin. Kaikilla yhteisen vesialueen osakkailla on oikeus osallistua osakaskunnan kokouksiin ja vaikuttaa siellä tehtäviin kalavesien käyttöä ja hoitoa koskeviin päätöksiin.

Lisätietoa osakaskunnista ja niiden toiminnasta saat toimihenkilöiltämme tai vaikkapa seuraavasta linkistä: Osakaskunnat KKL 


Kalastusyhdistykset

Kalastusyhdistyksen perustaminen voi olla järkevää esimerkiksi silloin, kun vesistö on jaettu useampiin osakaskuntiin. Yhdistyksen perustaminen on helppo tapa yksinkertaistaa hallintoa ja yhtenäistää vesistönhoitoa. Käytännössä yhdistys vuokraa koko vesialueen kalastus- ja hallintaoikeuden osakunnilta. Tällöin voidaan yhden hallinnon kautta järjestää vesistönhoito, kuten istutukset ja kunnostustoimet.