Istutukset, merkinnät ja kalankasvatus

Kasvatamme hauen ja Päijänteen alkuperäisen järvisiian  (Majutveden kanta) ja mateen poikasia ja toimitamme niitä tilauksesta asiakkaille. Välitämme myös laadukkaita kalaistukkaita ja poikasia muualta Suomesta huolehtien, että istutettava kalakanta on linjassa istutus- ja viljelytyöryhmien (ELY-keskukset) suositusten kanssa. Valvomme myös välittämiemme istukkaiden laatua ja istutustapahtumaa sekä hankimme tarvittavat luvat uusien lajien kotiutusistutuksiin.

Lisäksi haudomme Vääksyn hautomolla Päijänteeseen laskevista virtavesistä pyydettyjen emotaimenten mätiä. 

Istutukset ovat tarpeellisia silloin, kun kalastuksen ohjaus ja kalojen elinympäristöjen kunnostaminen eivät riitä turvaamaan kalakantojen elinvoimaisuutta ja monipuolisia kalastusmahdollisuuksia. Istutuksilla voidaan tukea pyydettävää kalakantaa, palauttaa takaisin jo alueelta hävinneitä kalakantoja tai luoda kokonaan uusia kalastusmahdollisuuksia uudella kalalajilla.

Laadimme yksityiskohtaisia istutussuunnitelmia, joissa käsitellään tarkasti istutukseen liittyvät käytännön asiat kuten istutuksen tavoitteet, käytännön toimenpiteet, tukitoimet, seuranta ja tiedottaminen.

Olemme myös mukana varsinaisissa istutuksissa valvomassa kalojen laatua ja istutuksien toteuttamista.

Ota yhteyttä henkilökuntaamme ja pyydä tarjousta istukkaista!

Kalamerkinnät

Kalamerkintöjen avulla voidaan seurata, missä, milloin ja minkä kokoisina kalat saadaan saaliiksi. Näiden tietojen perusteella vodaan valita oikeat istukaslajit ja -tyypit sekä suunitella muitakin kalastuksenjärjestelytoimenpiteitä.

Suuremmat istukkaat, kuten taimenet merkitään ns. T-ankkurimerkeillä lähinnä istutusten yhteydessä. Tämän jälkeen seuraamme merkkipalautustuloksia ja laadimme niiden perusteella raportin toimenpidesuosituksineen.

Pienempinä istutettavat kalat, lähinnä kuhanpoikaset, merkitään polttomerkinnällä. Polttomerkittyjä kaloja seurataan kalastajien saalisseurannan yhteydessä.

Merkintään liittyvissä asioissa ota yhteyttä Tomi Rantaan, p. 040-7477446, tomi.ranta@proagria.fi