Takaisin ylös

Niitot ja ruoppaukset

Hämeen kalatalouskeskus neuvoo niittoihin ja ruoppauksiin liittyvissä asioissa. Laadimme toimeksiannosta myös niitto- ja ruoppaussuunnitelmat sekä asianmukaiset ilmoitukset ja lupahakemukset.

Ennen ruoppauksen tai niiton suunnittelua lue seuraavat ohjeet (lähde: ympäristöhallinnon verkkosivut):

Tilavuudeltaan yli 500 m3: n ruoppaukselle tulee aina hakea lupa aluehallintovirastolta (AVI).

Pienimmästäkin, massamäärältään enintään 500 m3 koneellisesta ruoppauksesta on tehtävä kirjallinen ilmoitus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY-keskus) ja vesialueen omistajalle vähintään 30 vuorokautta ennen töiden aloitusajankohtaa.

Ilmoituksen perusteella luvan tarve arvioidaan tapauskohtaisesti. Lupa vaaditaan, jos toimenpiteistä voi aiheutua haittaa esimerkiksi luonnolle ja kalakannoille. Alle hehtaarin kokoisen luonnontilaisen kaltaisen lammen sekä merenrannoilla alle kymmenen hehtaarin kokoisen luonnontilaisen kaltaisen fladan ja kluuvijärven luonnontilan vaarantaminen on aina kiellettyä ilman aluehallintoviraston lupaa.

Koneellisesta vesikasvien niitosta tai poistosta tulee ilmoittaa 30 vrk:ta ennen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY-keskus) ja vesialueen omistajalle.  Laajaan vesikasvien niittoon saatetaan tarvita aluehallintoviraston lupa.

Myös tarvittavat lomakkeet saat ympäristöhallinnon verkkosivuilta osoitteesta: http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vesi_ja_meri/Vesistojen_kunnostus/Rantojen_kunnostus/Rannan_ruoppaus

Vesistökunnostuksista Hämeen kalatalouskeskuksessa vastaa Tomi Ranta, p. 040-747 7446, tomi.ranta@proagria.fi