Takaisin ylös

Koekalastukset ja -ravustukset

Kala- ja rapukantojen tehokkaan hoidon edellytyksenä on niiden tilan tunteminen. Sen selvittämiseksi teemme koeverkko- ja sähkökoekalastuksia ja koeravustuksia. Koepyynneillä selvitetään tutkittavan vesistöalueen lajimäärä, eri lajien suhteelliset osuudet saaliissa, saaliiden koko- ja ikäjakaumat lajeittain sekä kappalemääräinen saalis pinta-alayksikköä kohden. Teemme koepyynnit asiantuntemuksella ja menetelmiin liittyvien standardien mukaisesti.

Koekalastusksiin liittyvissä asioissa ota yhteys Tomi Rantaan, p. 0407477446 ja koeravustuksiin liittyvissä asioissa Petri Mäkiseen, p. 040-5453063.

Sähkökoekalastukset

Paras tapa virtavesien kalaston selvittämiseksi on sähkökoekalastus. Sähkökalastukseen vaaditaan aina ELY-keskuksen lupa. Lupien saamisen ehtona on erillinen koulutus, johon kuuluu itse menetelmän käsittelyn  lisäksi myös työturvallisuusosio. Hämeen kalatalouskeskuksen henkilökunta suorittaa säännöllisesti vaadittavan koulutuksen. Lisäksi henkilöstön vankka kokemus sähkökalastuksesta takaa tulosten luotettavuuden. Teemme vuosittain kymmenien kohteiden sähkökalastukset suunnittelusta raportointiin asti.

Sähkökalastus on suositeltavaa tehdä ainakin ennen kalataloudellista kunnostusta ja useampana vuonna sen jälkeen. Se on myös kätevä tapa selvittää, onko jossakin virtapaikassa esimerkiksi taimenta, ja mikä on taimenkannan tila.

 Kuva: Sähkökoekalastus on vaativaa ja luvanvaraista työtä

sähkötys

 Verkkokoekalastukset

Järvien kalaston selvittämiseksi on kehitetty ns. Nordic-koeverkkokalastus. Sen avulla saadaan kohtullisen luotetavasti selville kalakannan rakenne ja kalamäärä. Tällainen selvitys on tarpeen esimerkiksi ennen hoitokalastusten aloittamista. Koeverkkokalastusten perusteella on usein myös helpompi suunnitella järveen tehtäviä istutuksia.

Hämeen kalatalouskeskus on usean vuoden ajan suorittanut koeverkkokalastuksia toimialueellaan (ks. koeverkkokalastusreferenssit). Tämä kokemus yhdistettynä paikallisten olosuhteiden ja sidosryhmien tuntemukseen antaa mahdollisuuden monopuoliseen tulosten tulkintaan, jonka perusteella vesistöä voidaan parhaiten hoitaa. Koekalastuksista laaditaan aina myös raportti, johon kirjataan suositeltavat jatkotoimenpiteet. 

Kuva: Nordic-koeverkkosaaliin käsittelyä

 verkkotalkoot

Koeravustukset

Hämeen Kalatalouskeskuksen toimialue on keskeisintä ravunpyyntialuetta Suomessa. Siksi olemme panostaneet rapukantojen seurantaan ja hoitoon. Standardien mukaisilla koeravustuksilla pystymme luotettavasti määrittelemän rapukantojen vahvuudet ja antamaan suosituksia niiden hoitoon ja ravustuksen järjestämiseen.  Hämeen Kalatalouskeskuksella on poikkeuslupa suorittaa koeravustuksia jo ennen ravustuskauden alkua. Näin saatavat tuokset ovat käytössä jo ravustuskauden alkaessa.