Takaisin ylös

Käyttö- ja hoitosuunnitelmat

Kalatalousalueiden toimintaa ohjaavat niille laaditut käyttö- ja hoitosuunnitelmat, jotka antavat suositukset kalavesien hoitoon ja kalastuksen järjestämiseen. Lisäksi suunnitelmassa on esitetty seurantajärjestelmä, jonka avulla seurataan suositusten ja toimenpiteiden vaikutuksia.

Hämeen Kalatalouskeskus laatii toimeksiannosta erilaisia vesistöjen käyttö- ja hoitosuunnitelmia kalastusalueille ja osakaskunnille. Olemme laatineet käyttö- ja hoitosuunnitelmat muun muassa Etelä- ja Keski-Päijänteen, Heinolan ja Tammelan kalastusalueille. Katso tästä linkistä käyttö- ja hoitosuunnitelmiin liittyvät referenssit!

Käyttö- ja hoitosuunnitelmiin liittyviin kysymyksiin vastaa Tomi Ranta, p. 040-7477446, tomi.ranta@proagria.fi

Esimerkkinä Päijänteen kalastusalueen  (nyk. kalatalousalue) käyttö- ja hoitosuunnitelma: EKP KHS 2014 Päijänne HYVÄKSYTTY


Kalatalousalueiden käyttö- ja hoitosuunnitelmien sisällöstä säädetään kalastuslaissa (36 §) seuraavaa:

Käyttö- ja hoitosuunnitelman on sisällettävä:

1) perustiedot vesialueiden ja kalakantojen tilasta;

2) suunnitelma kalastuksen kehittämis- ja edistämistoimenpiteiksi ja näitä koskeva tavoitetila sekä ehdotus vapaa-ajan kalastuksen yhtenäislupajärjestelmän kehittämiseksi;

3) suunnitelma kalakantojen hoitotoimenpiteiksi;

4) ehdotus vaelluskalojen ja uhanalaisten kalakantojen elinkierron sekä muun biologisen monimuotoisuuden turvaamiseksi tarpeellisista toimenpiteistä;

5) ehdotus tarvittaviksi kalastuksen alueellisiksi säätelytoimenpiteiksi;

6) ehdotus kalastonhoitomaksuina kerättävien varojen omistajakorvauksiin käytettävän osuuden jakamiseksi;

7) kalataloudellisesti merkittävien alueiden sekä kaupalliseen kalastukseen ja kalastusmatkailutarkoitukseen hyvin soveltuvien alueiden määritys;

8) kullakin kaupalliseen kalastukseen hyvin soveltuvalla alueella kaupalliseen kalastukseen soveltuvien pyydysten määritys;

9) suunnitelma kalastustietojen seurannan ja kalastuksenvalvonnan järjestämiseksi.